Bibelen 2011 Bokmål (N11BM)
21

Opp til Jerusalem

21121,1 Kos, Rodos øyer utenfor Lilleasias sørvestlige kyst. Patara Noen håndskrifter har «Patara og Myra». Byene var havnebyer på sørkysten av Lilleasia, i provinsen Lykia.Da vi hadde revet oss løs fra dem, la vi fra land og seilte direkte til Kos, neste dag til Rodos og derfra til Patara. 2Her fant vi et skip som skulle over til Fønikia. Vi gikk om bord og la ut igjen. 3Vi fikk Kypros i sikte og passerte sør for øya, med kurs for Syria. I Tyros la vi til land fordi skipet skulle losse. 4

21,4
20,23
Vi oppsøkte disiplene og ble der sju dager. Drevet av Ånden advarte de Paulus mot å dra opp til Jerusalem. 5
21,5
20,36
Da vi hadde tilbrakt disse dagene der, brøt vi opp og dro videre. Alle fulgte oss ut av byen, også kvinner og barn. På stranden knelte vi og ba 6før vi tok farvel med hverandre. Så gikk vi om bord i skipet, mens de dro hjem til sitt.

721,7 Ptolemais havneby ca. fire mil sør for Tyros.Fra Tyros nådde vi fram til Ptolemais, hvor sjøreisen var slutt. Vi hilste på søsknene der og ble hos dem en dag. 8

21,8
6,5
8,52640
21,8 Cæsarea >8,40. evangelisten Filip >6,5.Neste dag dro vi derfra og kom til Cæsarea, hvor vi tok inn hos evangelisten Filip, en av de sju. Hos ham ble vi boende. 9
21,9
2,17
Han hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave. 10
21,10
11,28
Da vi hadde vært der i flere dager, kom en profet som het Agabos ned fra Judea. 11
21,11
20,23
Han oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han hendene og føttene sine. Så sa han: «Dette sier Den hellige ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene.» 12Da vi hørte dette, formante både vi og folket der på stedet Paulus og sa at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. 13
21,13
20,24
Men han svarte: «Hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn.» 14
21,14
Luk 22,42
Siden vi ikke klarte å overtale ham, slo vi oss til ro og sa: «La Herrens vilje skje!»

15Da disse dagene var gått, gjorde vi oss klar og dro opp til Jerusalem. 16Sammen med oss reiste også noen av disiplene fra Cæsarea. De tok oss med til Mnason fra Kypros, en av de aller første disiplene, og vi fikk bo hos ham.

Paulus hos Jakob

17Da vi kom til Jerusalem, tok søsknene der imot oss med glede. 18

21,18
15,13
Dagen etter gikk Paulus sammen med oss til Jakob, hvor alle de eldste var samlet. 19
21,19
14,27
15,4
Da han hadde hilst på dem, gjorde han nøye rede for alt det Gud hadde gjort blant hedningene gjennom hans tjeneste. 20
21,20
2,4115,15
De priste Gud for det de fikk høre, og de sa til ham: «Du vet, bror, at mange tusen jøder er kommet til troen, og alle har brennende iver for loven. 21
21,21
6,14
Gal 2,3
Nå har de fått høre om deg at du lærer de jødene som bor blant hedningene, å vende seg fra Moses og sier at de ikke skal omskjære barna sine og ikke leve etter skikkene våre. 22Hva gjør vi nå? Det vil bli alminnelig kjent at du er kommet. 23
21,23
18,18
Derfor skal du gjøre det vi nå sier deg. Vi har fire menn her som har avlagt et løfte. 24
21,24
1 Kor 9,20
21,24 utgiftene omkostninger ved offer som skulle bæres fram når nasireerløftet ble innfridd. >18,18. Jf. 4 Mos 6,14f.Disse fire skal du ta med deg og la deg rense sammen med dem. Du skal ta på deg utgiftene for dette, så de kan rake hodet. Da vil alle skjønne at det ikke er noe i det de har hørt om deg, men at du selv lever etter loven og holder den. 25
21,25
15,2029
Når det gjelder de hedningkristne, har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde seg borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor.»

26

21,26
4 Mos 6,13
Dagen etter tok Paulus mennene med seg og lot seg rense sammen med dem. Så gikk han til tempelet for å melde fra når renselsesdagene var omme og offeret for hver enkelt av dem skulle bæres fram.

Paulus blir arrestert i tempelet

27De sju dagene var nesten gått da jødene fra Asia fikk se ham på tempelplassen. De hisset opp hele folkemassen, grep tak i ham 28

21,28
Esek 44,7
Apg 6,13
21,21
og skrek: «Israelitter, kom og hjelp! Her er mannen som overalt lærer alle slikt som er imot folket og loven og dette sted. Nå har han til og med tatt med seg grekere inn i tempelet og vanhelliget dette hellige stedet.» 2921,29 Trofimos >20,4.De hadde nemlig sett efeseren Trofimos sammen med ham i byen tidligere, og nå trodde de at Paulus hadde tatt ham med seg til tempelet. 30Uroen spredte seg over hele byen, og folk stimlet sammen. De grep Paulus og trakk ham bort fra tempelplassen, og med en gang ble portene stengt.

3121,31 kommandanten for vaktstyrken Claudius Lysias, en høyere offiser i den romerske hær med myndighet over en avdeling på ca. tusen soldater. Jf. 23,26. Vaktstyrken hans hadde forlegningen sin i Antonia-borgen ved det nordvestlige hjørnet av tempelområdet.De holdt nesten på å slå ham i hjel da kommandanten for vaktstyrken fikk melding om at hele Jerusalem sto på ende. 32Øyeblikkelig løp han med soldater og offiserer ned mot mengden. Da folk så kommandanten og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. 33Kommandanten gikk bort til dem og pågrep Paulus og ga ordre om at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var og hva han hadde gjort. 3421,34 borgen Antonia-borgen.Men i folkemassen ropte noen én ting, andre noe annet, og da det ikke var mulig å få greie på noe i alt levenet, befalte han at Paulus skulle føres inn i borgen. 35De kom til trappen, men her måtte soldatene bære ham fordi mengden presset så voldsomt på. 36

21,36
Luk 23,18
Apg 22,22
For hele folkemassen fulgte etter og skrek: «Bort med ham!»

37De skulle til å gå inn i borgen da Paulus sa til kommandanten: «Får jeg lov å si deg noe?» Han svarte: «Kan du gresk? 3821,38 egypteren egyptisk opprørsleder, nedkjempet av landshøvdingen Feliks. >23,24. knivmennene en radikal gruppe seloter som utførte snikmord av motstanderne. =retninger innenfor jødedommen.Du er altså ikke den egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de fire tusen knivmennene ut i ørkenen?» 39

21,39
9,11
22,3
«Jeg er jøde», sa Paulus, «jeg er borger av en ikke ukjent by i Kilikia som heter Tarsos. Jeg ber deg, tillat meg å tale til folket.» 40Det fikk han lov til, og Paulus stilte seg på trappen og ga tegn til folket med hånden. Da det ble helt stille, talte han til dem på hebraisk:

22

Paulus' forsvarstale for folket

221

22,1
7,2
«Brødre og fedre, hør hva jeg har å si til mitt forsvar!» 2Da de hørte at han talte på hebraisk, ble det enda stillere. Han fortsatte:

3

22,3
5,34
2 Kor 11,22
Gal 1,13
22,3 Gamaliel >5,34.«Jeg er jøde, født i Tarsos i Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag. 4
22,4
8,3
22,4 Veien >9,2.Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn, ja, helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne Veien. 5
22,5
9,2
22,5 våre brødre Uttrykket betegner her og i 28,21 jødene.Det kan både øverstepresten og hele Rådet bekrefte. De ga meg brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge også dem som var der, i lenker og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet. 6
22,6
9,3–19
26,12–18
Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. 7Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?’ 8Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Da sa han til meg: ‘Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.’ 9De som var sammen med meg, så lyset, men hørte ikke stemmen som talte til meg. 10‘Hva skal jeg gjøre, Herre?’ spurte jeg. Og Herren sa til meg: ‘Reis deg opp og gå inn i Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du er utsett til å gjøre.’ 11På grunn av det blendende lyset kunne jeg ikke se, men de som var med meg, leide meg videre, så jeg kom til Damaskus.

12Der var det en gudfryktig og lovtro mann, Ananias, som alle jødene på stedet hadde bare godt å si om. 1322,13 bli seende Ordlyden er identisk med Jesu ord i Luk 18,42.Han kom og stilte seg foran meg og sa: ‘Saul, bror, bli seende!’ I samme stund kunne jeg se ham. 14

22,14
7,52
Han sa til meg: ‘Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se Den rettferdige og til å høre hans egen røst. 15For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. 16
22,16
2,2138
9,14Tit 3,5+
Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn.’

17

22,17
9,26
Da jeg hadde vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, kom jeg i ekstase. 18Jeg så Herren, og han sa til meg: ‘Skynd deg! Dra ut av Jerusalem så fort du kan, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg.’ 19Men jeg sa til ham: ‘Herre, de vet jo selv at jeg rundt om i synagogene fikk kastet dem som trodde på deg, i fengsel og lot dem piske. 20
22,20
7,58
8,1
Og da blodet rant fra Stefanus, ditt vitne, var jeg selv til stede. Jeg var enig med dem som drepte ham, og passet kappene deres.’ 21
22,21
9,15
13,2
Gal 1,152,7Ef 3,7
Men Herren sa: ‘Dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedninger langt borte.’»

22

22,22
21,36
Så langt hørte de på ham, men nå begynte de å rope: «Få ham bort fra jordens overflate! En slik mann bør ikke få leve!» 23De skrek og veivet med kappene og kastet støv opp i luften. 24Da befalte kommandanten at han skulle føres inn i borgen, og at han skulle forhøres under pisking, så de kunne få vite grunnen til at de skrek slik mot ham. 25
22,25
16,37
Men da de spente ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren som var til stede: «Har dere lov til å piske en romersk borger før han har fått en dom?» 26Da offiseren hørte det, gikk han til kommandanten og sa: «Hva er det du finner på? Denne mannen er jo romersk borger!» 27Kommandanten gikk da selv til Paulus og sa: «Si meg, er du romersk borger?» «Ja», svarte han. 28Kommandanten sa: «Det kostet meg mange penger å få den borgerretten.» «Jeg er født til min», svarte Paulus. 29De som skulle forhøre ham, trakk seg da raskt unna. Også kommandanten ble redd da han forsto at han hadde lagt en romersk borger i lenker.

Paulus for Rådet

3022,30 Rådet jødenes høyeste domstol og styringsorgan under romersk herredømme. =Rådet, Det høye råd.Neste dag ville kommandanten ha klar beskjed om hva jødene anklaget ham for. Derfor løste han Paulus fra lenkene og befalte at overprestene og hele Rådet skulle møtes. Så hentet han Paulus ned og førte ham fram for dem.

23

231

23,1
24,16
Paulus så rett på Rådet og sa: «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag.» 223,2 Ananias øversteprest 47–58 e.Kr., myrdet av ekstremister ca. 66 e.Kr. under urolighetene forut for opprøret mot romerne.Øverstepresten Ananias ga da ordre til dem som sto nærmest, om å slå ham på munnen. 3
23,3
3 Mos 19,15
Esek 13,10Matt 23,27
Da sa Paulus til ham: «Gud skal slå deg, din kalkede vegg! Du sitter her og skal dømme meg etter loven, og så befaler du imot loven at jeg skal bli slått.» 4De som sto der, sa: «Skjeller du ut Guds øversteprest?» 5
23,5
2 Mos 22,28
«Brødre, jeg visste ikke at han var øversteprest», sa Paulus, «for det står skrevet: Du skal ikke bruke skjellsord mot en fyrste i ditt folk.»

6

23,6
24,1421
26,528,20
Fil 3,5+
23,6 saddukeere, fariseere =retninger innenfor jødedommen.Paulus visste at den ene delen av Rådet var saddukeere og den andre fariseere, og han ropte til dem: «Brødre, jeg er selv fariseer og sønn av fariseere! Og jeg står anklaget for håpet om at de døde skal stå opp.» 7Da han hadde sagt dette, ble det strid mellom fariseerne og saddukeerne, og flokken delte seg. 8
23,8
Matt 22,23
Apg 4,1
For saddukeerne hevder at det ikke er noen oppstandelse, og at det heller ikke finnes engler og ånder, mens fariseerne tror på begge deler. 9
23,9
5,34
De begynte å rope og skrike, og noen av de skriftlærde fra fariseerpartiet reiste seg og protesterte: «Vi finner ikke noe galt hos denne mannen. Tenk om det var en ånd eller en engel som talte til ham?» 10Striden ble så voldsom at kommandanten fryktet de skulle slite Paulus i stykker. Han befalte soldatene å gå ned og rive Paulus ut av hendene deres og føre ham inn i borgen.

11

23,11
18,9
27,24
28,16
Natten etter sto Herren foran ham og sa: «Vær frimodig! Slik du har vitnet om meg i Jerusalem, må du også vitne i Roma.»

Sammensvergelsen

12Neste morgen laget jødene en sammensvergelse mot Paulus. De sverget på at de verken ville spise eller drikke før de hadde drept ham. 13Over førti mann var med i denne sammensvergelsen. 14Disse gikk til overprestene og de eldste og sa: «Vi har sverget på at vi ikke vil smake mat eller drikke før vi har fått Paulus drept. 15Nå må dere og Rådet anmode kommandanten om å sende ham ned til dere igjen. Lat som om dere vil granske saken hans nøyere. Vi står klar til å drepe ham før han når fram.»

16Imidlertid fikk søstersønnen til Paulus nyss om dette bakholdet, og han gikk opp i borgen og fortalte Paulus om det. 17Paulus sendte bud på en av offiserene og sa: «Før denne unge gutten til kommandanten, for han har noe å fortelle ham.» 18Offiseren tok ham med seg til kommandanten og sa: «Fangen Paulus kalte på meg og ba meg føre denne unge gutten til deg. Han har noe å si deg.» 19Da grep kommandanten ham i armen, tok ham til side og spurte: «Hva har du å fortelle meg?» 20Han svarte: «Jødene har avtalt at de i morgen skal be deg bringe Paulus ned til Rådet. De skal late som om de vil granske saken hans nøyere. 21Men du må ikke la deg overtale av dem. For mer enn førti mann av dem ligger på lur etter ham. De har sverget på at de verken skal spise eller drikke før de har fått ham drept. Nå holder de seg klar og venter på at du skal si ja.»

22Kommandanten lot gutten gå, men ga streng beskjed: «Du må ikke røpe for noen at du har fortalt meg dette.»

Paulus blir sendt til Cæsarea

2323,23 Cæsarea >8,40. i natt tredje time ca. kl. 21. =tidsregning.Han kalte til seg et par av offiserene og sa: «Sørg for at to hundre soldater er klare til å dra til Cæsarea i natt, etter den tredje time, sammen med sytti ryttere og to hundre lettvæpnede menn. 2423,24 Feliks romersk landshøvding ca. 53–59 e.Kr. med myndighet over Judea, Samaria og Galilea.Og skaff ridedyr, så de kan få Paulus trygt fram til landshøvdingen Feliks.» 25Så skrev han et brev med følgende innhold:

26«Claudius Lysias hilser den høyt ærede landshøvding Feliks. 27

23,27
21,33
22,25
Denne mannen hadde jødene grepet, og de holdt på å slå ham i hjel da jeg kom med soldatene. Da jeg fikk vite at han var romersk borger, førte jeg ham i sikkerhet. 28
23,28
22,30
Så tok jeg ham ned til Rådet deres fordi jeg ville ha rede på hvorfor de anklaget ham. 29
23,29
18,1425,25
Jeg fant ut at anklagen dreide seg om spørsmål i forbindelse med deres lov og ikke gjaldt noe som fortjener dødsstraff eller fengsel. 3023,30 Mange håndskrifter tilføyer «Lev vel».Jeg sender ham til deg fordi jeg har fått melding om at det er laget en sammensvergelse mot mannen. Jeg har også gitt anklagerne beskjed om at de får vende seg til deg i denne saken.»

3123,31 Antipatris grenseby mellom Judea og Samaria.Soldatene utførte ordren og tok Paulus med seg for å bringe ham til Antipatris om natten. 32Dagen etter vendte de tilbake til borgen, mens rytterne dro videre med ham. 33Da de nådde Cæsarea, leverte de brevet til landshøvdingen og førte Paulus fram for ham. 34

23,34
22,3
Han leste det og spurte hvilken provins han kom fra. Da han fikk vite at det var Kilikia, 35sa han: «Jeg skal forhøre deg når anklagerne dine er kommet.» Så ga han ordre om at han skulle sitte i varetekt i slottsborgen til Herodes.