Bibelen 2011 Bokmål (N11BM)
18

Jetro hos Moses

181Jetro, presten i Midjan, svigerfar til Moses, fikk høre om alt det Gud hadde gjort for Moses og for sitt folk Israel – at Herren hadde ført Israel ut av Egypt. 2

18,2
2,214,20
Da tok Jetro, svigerfar til Moses, med seg Sippora, hans kone, som Moses hadde sendt hjem, 318,3 Gersjom >2,22.og hennes to sønner. Den ene het Gersjom, for Moses hadde sagt: «Jeg er blitt innflytter i fremmed land.» 418,4 Elieser Navnet betyr «Min Gud er (min) hjelp».Den andre het Elieser, for: «Min fars Gud kom meg til hjelp og berget meg fra faraos sverd.» 5Nå kom Jetro, svigerfaren, til Moses med sønnene og kona hans, i ørkenen hvor han hadde slått leir ved Guds fjell. 6Han lot melde til Moses: «Jeg, din svigerfar Jetro, kommer til deg med din kone og de to sønnene hennes.» 7Da gikk Moses ut og møtte svigerfaren. Han bøyde seg ned for ham og kysset ham. De hilste på hverandre og gikk så inn i teltet. 8Moses fortalte svigerfaren om alt det Herren hadde gjort med farao og egypterne for Israels skyld, om alt slitet og strevet de hadde hatt på veien, og hvordan Herren hadde reddet dem. 9Jetro gledet seg over alt det gode som Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde reddet dem fra egypternes hånd. 10Jetro sa: «Velsignet er Herren som har reddet dere fra egypterne og fra farao, og som har reddet folket fra undertrykkelsen i Egypt. 11
18,11
8,10+
For egypterne handlet i overmot mot dem, men nå vet jeg at Herren er større enn alle guder.» 12Jetro, svigerfar til Moses, bar fram brennoffer og slaktoffer for Gud. Og Aron og alle Israels eldste kom og spiste med ham for Guds ansikt.

Jetro gir råd

13

18,13
5 Mos 1,9
Dagen etter satt Moses og skiftet rett blant folket. De sto omkring ham fra morgen til kveld. 14Da svigerfaren så alt det han hadde å gjøre for dem, sa han: «Hva er det du påtar deg for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens hele folket står omkring deg fra morgen til kveld?» 15Moses svarte svigerfaren: «Folket kommer til meg for å spørre Gud om råd. 16Når de har en sak, kommer de til meg, og jeg skifter rett mellom dem. Jeg gjør dem kjent med Guds forskrifter og lover.»

17Da sa svigerfaren til ham: «Det er ikke bra, det du gjør. 18Både du og folket som er hos deg, vil bli helt utslitt. Dette er altfor tungt for deg. Du kan ikke gjøre det alene. 19Hør nå på meg! Jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg. Du skal tre fram for Gud på vegne av folket og legge sakene deres fram for ham. 20Du skal forklare dem forskriftene og lovene og gjøre dem kjent med den veien de skal gå, og de gjerningene de skal gjøre! 21Men du skal se deg ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, er pålitelige og hater urett vinning. Du skal sette dem til å være førere over tusen, hundre, femti og ti. 22De skal skifte rett blant folket til enhver tid. Hver stor sak skal de komme til deg med, men hver liten sak skal de dømme selv. Slik skal du lette byrden for deg og la dem bære den sammen med deg. 23Hvis du gjør slik og dette er Guds vilje, kan du holde ut, og da kan alt folket her vende hjem i fred.»

24Moses hørte på svigerfaren og gjorde alt det han sa. 25Han valgte ut dyktige menn av hele Israel og satte dem til overhoder for folket. Noen skulle være førere for tusen, andre for hundre, femti og ti. 26Og de skiftet rett blant folket til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til Moses med, og hver liten sak dømte de selv. 27Så lot Moses svigerfaren dra, og han gikk hjem til sitt land.

19

Herren åpenbarer seg på Sinai

19119,1 Sinai-ørkenen områdene sør på Sinai-halvøya.Israelittene kom til Sinai-ørkenen i den tredje måneden etter at de hadde dratt ut av Egypt, på nymånedagen. 2

19,2
4 Mos 33,15
De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai-ørkenen. Israelittene slo leir der i ørkenen, de slo leir foran fjellet. 3Moses gikk opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet: «Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelittene: 4
19,4
5 Mos 29,2
32,11
Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. 5
19,5
Sal 24,1
50,12
1 Kor 10,26
Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. 6
19,6
5 Mos 7,6
14,2
26,181 Pet 2,9
Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene.»

7Da Moses kom tilbake, kalte han sammen folkets eldste og la fram for dem alle de ordene som Herren hadde pålagt ham. 8

19,8
24,3
5 Mos 5,27
Og hele folket svarte i kor: «Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre.» Dette svaret bar Moses tilbake til Herren.

9Da sa Herren til Moses: «Se, jeg kommer til deg i en tett sky, så folket kan høre når jeg snakker med deg. Da vil de stole på deg for alltid.» Moses fortalte Herren hva folket hadde sagt. 10

19,10
4 Mos 11,18
Jos 7,13
1 Sam 16,5
Herren sa til Moses: «Gå til folket. Du skal hellige dem i dag og i morgen, og de skal vaske klærne sine. 11Den tredje dagen skal de holde seg klare, for på den dagen skal Herren stige ned på Sinai-fjellet for øynene på hele folket. 12
19,12
24,1
34,3
Hebr 12,18
Du skal trekke opp en grense foran folket og si: Vokt dere for å gå opp på fjellet eller røre ved foten av det! Hver den som rører ved fjellet, skal dø. 13Ingen hånd må røre ham. Han skal steines eller skytes. Enten det er et dyr eller et menneske, skal det ikke få leve. Når det lyder et langt hornstøt, kan de gå opp på fjellet.» 14Så gikk Moses ned fra fjellet til folket. Han helliget dem, og de vasket klærne sine. 15Han sa til folket: «Hold dere klare den tredje dagen! Kom ikke nær noen kvinne!»

16Da det ble morgen den tredje dagen, tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det gjallet høyt fra bukkehorn. Alt folket i leiren skalv av redsel. 17

19,17
5 Mos 4,10
Men Moses førte folket ut av leiren for å møte Gud, og de stilte seg ved foten av fjellet. 18Hele Sinai-fjellet sto i røyk fordi Herren hadde steget ned på det i ild. Røyken steg opp som røyken av en smelteovn, og hele fjellet skalv. 19Lyden av bukkehorn ble sterkere og sterkere. Moses snakket, og Gud svarte ham med høy røst.

20Da steg Herren ned på toppen av Sinai-fjellet. Herren kalte Moses opp til toppen av fjellet, og Moses gikk opp. 21

19,21
33,20+
Herren sa til ham: «Gå ned og advar folket, så de ikke trenger seg fram til Herren for å se! For da kommer mange av dem til å falle. 22Selv prestene, som ellers får tre fram for Herren, må hellige seg, for at Herren ikke skal bryte inn blant dem.» 23Da sa Moses til Herren: «Folket kan ikke gå opp på Sinai-fjellet, for du har selv advart oss og sagt: Trekk opp en grense rundt fjellet og lys det hellig!» 24
19,24
24,9
Herren sa til ham: «Gå ned, og kom så opp igjen sammen med Aron! Men prestene og folket må ikke trenge seg fram for å gå opp til Herren, for da bryter han inn blant dem.»

25Da gikk Moses ned til folket og sa det til dem.

20

De ti bud

201Gud talte alle disse ordene:

2

20,2
5 Mos 5,6Sal 81,10
Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.

3Du skal ikke ha andre guder enn meg.

4

20,4
20,23
34,17
3 Mos 19,4
26,1
5 Mos 4,1527,15
Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5
20,5
34,614
4 Mos 14,18
5 Mos 4,24
5,96,15
7,9Jos 24,19
Neh 1,5
Jer 32,18
Nah 1,2
Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, 6
20,6
Dan 9,4
men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

7

20,7
3 Mos 19,12
24,16
Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn.

8

20,8
23,12
31,1334,21
35,2Jer 17,21Esek 20,12
20,8 sabbatsdagen kan også oversettes «hviledagen». =fester og høytider.Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 9Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. 11
20,11
1 Mos 2,2
For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

12

20,12
Ordsp 4,10
Matt 15,4
Ef 6,2
Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

13

20,13
1 Mos 9,6Matt 5,21
Du skal ikke slå i hjel.

14

20,14
3 Mos 20,10Matt 5,27
Du skal ikke bryte ekteskapet.

15Du skal ikke stjele.

16

20,16
23,1
Ordsp 19,5
Du skal ikke vitne falskt mot din neste.

17

20,17
Rom 7,7
Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til.

18Hele folket var vitne til tordenbrakene og lynglimtene, lyden av bukkehorn og røyken fra fjellet. Folket så det og skalv og ble stående langt borte. 19

20,19
5 Mos 5,25
Hebr 12,18
De sa til Moses: «Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø.» 20
20,20
16,4+
Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Gud er kommet for å sette dere på prøve, og for at dere skal frykte ham så dere ikke synder.»

21Så ble folket stående langt borte, mens Moses nærmet seg den tette skodden hvor Gud var.

Alteret

22Herren sa til Moses: Dette skal du si til israelittene: Dere har selv sett at jeg har talt med dere fra himmelen. 23Dere skal ikke lage dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller gull skal dere ikke lage dere.

24

20,24
5 Mos 12,5
20,24 =offer og soning.Et alter av jord skal du lage for meg. På det skal du ofre dine brennoffer og fredsoffer, ditt småfe og storfe. Overalt hvor jeg lar navnet mitt nevnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg. 25
20,25
5 Mos 27,5
Jos 8,30
Men om du lager et steinalter for meg, skal du ikke bygge det av tilhugget stein. For bruker du meisel på steinene, vanhelliger du dem. 26
20,26
28,42
Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, for at din nakenhet ikke skal blottes foran det.