Bibel 2011 med apokryfene – de deuterokanoniske bøker, bokmål (N11BMD)
6

Gaver til de fattige

61

6,1
23,5
Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 2
6,2
Luk 11,41
12,33
6,2 en gave til de fattige Det gr. ordet er en avledning av ordet «barmhjertighet». Bønner og barmhjertighetsgaver hadde en viktig plass i jødisk fromhet. Jf. Apg 3,1f; 10,2; 24,17; Rom 15,26.Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 3Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4for at det kan være en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Bønn

5

6,5
Luk 18,10
Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.

6

6,6
2 Kong 4,33
Dan 6,11
Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Herrens bønn

(Luk 11,2–4)

7

6,7
Fork 5,1
Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9
6,9
3 Mos 22,32
Esek 36,23
6,9–13 =Herrens bønn.Slik skal dere da be:

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

10

6,10
26,42
La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

11

6,11
Ordsp 30,8
Gi oss i dag vårt daglige brød,

12

6,12
Sal 32,5
Matt 18,21Ef 4,32
og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

13

6,13
Mark 14,38
1 Kor 10,13
2 Tess 3,3
Jak 1,13
6,13 Den siste delen av verset mangler i de eldste håndskriftene og ble antakelig tilføyd da bønnen ble brukt i gudstjenesten. Jf. 1 Krøn 29,11. Amen >5,18.Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

{{For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.}}

14
6,14
Mark 11,25Ef 4,32
Kol 3,13
For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15
6,15
18,35
Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

Faste

16

6,16
Jes 58,3Matt 9,14
6,16 faster avstår fra mat og drikke. På Jesu tid var det vanlig at lovtro jøder fastet to dager i uken.Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.

17Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, 18for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Det udelte hjertet

(Luk 12,33–34; 11,34–36; 16,13)

19

6,19
Ordsp 23,4
1 Tim 6,9
Jak 5,2
Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20
6,20
19,21
Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

226,22 kroppens lampe I antikken forestilte man seg øyet som en «lyskaster», som lyser opp omgivelsene. Lyset kommer da fra kroppens indre. Jf. Dan 10,6; Åp 1,14.Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. 23Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket!

24

6,24
1 Kong 18,21
Luk 16,13
6,24 Mammon aram. for penger, formue og eiendom, her som en personifisert makt.Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Vær ikke bekymret for morgendagen

(Luk 12,22–31)

25

6,25
Fil 4,6
1 Pet 5,7
Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26
6,26
10,29
Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 27Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29
6,29
1 Kong 10
men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 31Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ 32Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 33
6,33
1 Kong 3,11Sal 37,25
Matt 19,29
Luk 10,42
Kol 3,1
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

7

Døm ikke

(Luk 6,37–38.41–42)

71

7,1
Rom 2,1Jak 4,11
Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2
7,2
Mark 4,24
Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.

3Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 4Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye? 5Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

Perler til svin

6

7,6
2 Mos 29,33Ordsp 23,9
Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker.

Be, så skal dere få

(Luk 11,9–13)

7

7,7
Jer 29,12Matt 21,22
Mark 11,24
Joh 14,13Jak 1,5
1 Joh 3,22
5,14
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

9Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!

Den gylne regel

(Luk 6,31)

12

7,12
22,40
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

To veier

(Luk 13,23–24)

13

7,13
5 Mos 30,15Sal 1,6
Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14
7,14
Apg 14,22
Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.

Falske profeter

(Luk 6,43–44)

15

7,15
1 Joh 4,1
Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16
7,16
12,33Gal 5,19Jak 3,12
På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19
7,19
3,10
Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Falske disipler

(Luk 6,46; 13,26–27)

21

7,21
Jes 29,13
Jak 1,22
2,14
Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23
7,23
Sal 6,9
Matt 25,41
Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Huset bygd på fjell

(Luk 6,47–49)

24

7,24
Jak 1,22
Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.

26Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27

7,27
Ordsp 10,25
Esek 13,10
Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»

28

7,28
5 Mos 32,45
Matt 11,1
13,5319,1
22,33
26,1
Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, 29
7,29
Mark 1,22
Joh 7,46
for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.

8

Jesus gjør under

(8,1–9,34)

Den spedalske mannen

(Mark 1,40–45; Luk 5,12–16)

81Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte ham. 28,2 spedalsk Ordet refererer til en hudsykdom. =sykdom.Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» 3Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. 4

8,4
3 Mos 14,2Matt 9,30
Mark 1,44
3,12
7,36
8,30
9,9
Luk 4,41
Men Jesus sa til ham: «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det offeret som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»

Offiseren i Kapernaum

(Luk 7,1–10; Joh 4,46–53)

5Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. 6«Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» 7Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.» 8Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 9For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.» 10

8,10
15,28
Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. 11
8,11
Sal 107,3
Jes 2,225,6
Luk 13,28
Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12
8,12
Matt 13,4250
22,13
24,51
25,30
Rom 9,3
Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» 13
8,13
9,29
15,28
Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.

Peters svigermor og andre syke

(Mark 1,29–34; Luk 4,38–41)

14Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. 15Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham.

16Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. 17

8,17
Jes 53,4
Joh 1,29
Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:

Han tok bort våre plager

og bar våre sykdommer.

Jesus krever alt

(Luk 9,57–60)

18

8,18
Mark 4,35
Da Jesus så mye folk omkring seg, ga han befaling om å sette over til den andre siden av sjøen. 198,19 Mester «lærer», tittel brukt om jødiske lovlærere. >23,7.9.En skriftlærd kom til ham og sa: «Mester, jeg vil følge deg hvor du enn går.» 20
8,20
2 Kor 8,9
8,20 Menneskesønnen den betegnelsen Jesus bruker om seg selv flest ganger. Jf. Dan 7,13f. =Jesu titler.Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» 21
8,21
1 Kong 19,20
En annen, en av disiplene, sa til ham: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» 22
8,22
Ef 2,5
1 Tim 5,6
Åp 3,1
Men Jesus svarte: «Følg du meg, og la de døde begrave sine døde.»

Jesus stiller stormen

(Mark 4,35–41; Luk 8,22–25)

23Så steg han i båten, og disiplene fulgte ham. 24Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus sov. 25

8,25
14,30
De gikk bort og vekket ham og sa: «Herre, frels! Vi går under!» 26
8,26
Sal 65,8
89,10
107,29
Han svarte: «Hvorfor er dere redde – dere lite troende!» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. 27Mennene undret seg og spurte: «Hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder ham!»

To menn fra gravhulene

(Mark 5,1–17; Luk 8,26–37)

288,28 Gadarener-landet landområde sørøst for Gennesaretsjøen. Ulike skrivemåter i håndskriftene gjør at området kan knyttes til ulike byer: Gadara, Gerasa, Gergesa.Da Jesus kom til Gadarener-landet på den andre siden, kom to som hadde onde ånder, mot ham ut fra gravhulene. De var så ville at ingen kunne ta veien forbi der. 29

8,29
1 Kong 17,18
Mark 1,24
De satte i å rope: «Hva vil du oss, du Guds Sønn? Er du kommet hit før tiden for å pine oss?»

30Et godt stykke fra dem gikk en stor griseflokk på beite. 31Og de onde åndene ba ham: «Om du driver oss ut, så send oss inn i griseflokken.» 32«Far av sted!» sa Jesus, og de fór ut av mennene og inn i grisene. Da satte hele flokken utfor stupet og ned i sjøen og omkom i vannet.

33Grisepasserne tok flukten og løp inn til byen. Der fortalte de alt og sa hva som var skjedd med dem som hadde hatt onde ånder. 34

8,34
Apg 16,39
Hele byen dro ut for å møte Jesus, og da de traff ham, bønnfalt de ham om å dra bort fra området deres.

Vi bruker cookies for å lagre informasjon som legges igjen på våre nettsider. Les mer om vår personvernerklæring[skjul beskjed]