Bibelen 1978/85 Bokmål (N78BM)
39

Presteskrudet

391Av den fiolette, purpurrøde og karmosinrøde ullen laget de embetsskrudet til tjenesten i helligdommen. De laget de hellige klærne til Aron, slik som Herren hadde befalt Moses.

39,1
28,4

2Efoden laget de av gull, fiolett, purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn. 3Gullet hamret de ut i plater og skar det opp til tråd, så det kunne veves inn i det fiolette, purpurrøde og karmosinrøde ullgarnet og i det fine lingarnet, ved kunstvevning. 4Til efoden laget de skulderbånd som var festet i hjørnene og holdt den sammen. 5Beltet som den skulle spennes fast med, vevde de på samme måte som efoden og i ett med den. Det var av gull, fiolett, purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn, slik som Herren hadde befalt Moses. 6De satte karneol-steinene inn i flettverk av gulltråd. På dem var Israels-sønnenes navn inngravert likesom i et signet. 7De satte dem på efodens skulderbånd, for at de skulle minne Herren om Israels sønner, slik som han hadde befalt Moses. 8De laget brystduken i kunstvevning, på samme måte som efoden. Den var av gulltråd, fiolett, purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn. 9Brystduken var firkantet og lagt dobbelt. Den var ett spann lang, ett spann bred og lagt dobbelt. 10De satte fire rader med steiner på den. I den ene raden var det en rubin, en topas og en smaragd, 11i den andre raden en turkis, en safir og en diamant, 12i den tredje raden en opal, en agat og en ametyst, 13og i den fjerde raden en krysolitt, en karneol og en jade. De ble satt inn i flettverk av gulltråd. 14Steinene var tolv i tallet og svarte til navnene på Israels sønner, en for hvert navn. På hver stein var navnet til en av de tolv stammer inngravert likesom i et signet. 15Til brystduken laget de kjeder av rent gull. De var tvunnet som en tvinner snorer. 16Likeså laget de to flettverk av gulltråd og to ringer av gull. Ringene satte de i hver sitt hjørne av brystduken. 17De to gullsnorene festet de i de to ringene i hjørnene av duken. 18De andre to endene av gullsnorene festet de i de to flettverk, og dem satte de på efodens skulderbånd, på forsiden. 19Så laget de enda to gullringer, og satte dem i de andre to hjørnene av brystduken, på den siden som vender inn mot efoden. 20Enda to gullringer laget de. Dem satte de nederst på forsiden av efodens to skulderbånd, der de var festet til efoden, ovenfor beltet. 21Ringene på brystduken bandt de til ringene på efoden med en snor av fiolett ull, slik at duken kom til å sitte over beltet og ikke var skilt fra efoden. De gjorde alt slik som Herren hadde befalt Moses.

22Kappen som hører til efoden, laget de helt igjennom av fiolett ull. Den var vevd. 23Midt på kappen var det en halsåpning som i en brynje, og rundt åpningen en bord, for at den ikke skulle revne. 24Nederst rundt kappekanten satte de granatepler av tvunnet fiolett, purpurrødt og karmosinrødt ullgarn. 25De laget også bjeller av rent gull og satte dem mellom granateplene på kappekanten helt rundt, 26først en bjelle og et granateple, så en bjelle og et granateple, og likedan rundt hele kanten av kappen som skulle brukes ved gudstjenesten, slik som Herren hadde befalt Moses.

27Til Aron og hans sønner laget de også kjortlene som var vevd av fint lin, 28luene og turbanene til å binde om hodet, av fint lin, lerretsbuksene av fint, tvunnet lingarn, 29og beltet, som var vevd i mange farger, av fint, tvunnet lingarn og fiolett, purpurrød og karmosinrød ull, slik som Herren hadde befalt Moses.

30De laget panneplaten, det hellige diadem, av rent gull. I den graverte de inn som i et signet: «Helliget Herren.»

39,30
28,36
31De satte en snor av fiolett ull i platen og festet den oppe på luen, slik Herren hadde befalt Moses.

Helligdommen fullføres

32Slik ble det fullført, alt arbeidet med den hellige boligen, møteteltet. Israelittene gjorde det nøyaktig slik som Herren hadde befalt Moses. 33Og de overgav helligdommen til Moses: teltet med alt som hørte til det, krokene, plankene, tverrstengene, stolpene, soklene, 34dekket av rødfargede værskinn, dekket av delfinskinn, forhengsteppet, 35lovkisten med stenger, soningsstedet, 36bordet med alt som hørte til det, skuebrødene, 37lysestaken av rent gull med lamper som skulle settes i rad, og alt som hørte til den, oljen til lysestaken, 38det gullkledde alteret, salvingsoljen, den velluktende røkelsen, teppet for inngangen til teltet, 39bronsealteret med bronsegitter, stenger og alt som hørte til det, vaskekaret med understell, 40omhengene til forgården med stolper og sokler, teppet for porten til forgården, snorene, pluggene, alle de redskaper som skulle brukes til tjenesten i den hellige boligen, møteteltet, 41embetsskrudet til tjenesten i helligdommen, de hellige klærne for presten Aron og klærne for hans sønner til prestetjenesten. 42Som Herren hadde befalt Moses, nøyaktig slik gjorde israelittene hele arbeidet. 43Moses så på alt det som var gjort, og se, nå var det fullført. Slik som Herren hadde befalt, hadde de gjort det. Og Moses velsignet dem.

40

Møteteltet reises og innvies

401Herren sa til Moses: 2Den første dagen i den første måneden skal du reise den hellige boligen, møteteltet. 3Der skal du sette lovkisten og henge forhenget foran den.

40,3
25,10
4Du skal sette inn bordet, og på det skal du legge det som skal være der. Bær inn lysestaken og sett opp lampene på den. 5Sett det gullkledde røkelsesalteret foran lovkisten og heng opp teppet foran inngangen til helligdommen. 6Brennofferalteret skal du sette foran inngangen til den hellige boligen, møteteltet. 7Sett vaskekaret mellom møteteltet og alteret og ha vann i det. 8Så skal du sette opp forgården rundt omkring og henge opp teppet for porten til forgården.

9Siden skal du ta salvingsoljen og salve helligdommen og alt som er i den, og innvie både teltet og alt som hører til der, så det blir hellig.

40,9
30,23
10Du skal salve brennofferalteret og alt som hører til det, og innvie alteret, så det blir høyhellig. 11Og du skal salve vaskekaret og understellet og innvie det. 12Så skal du føre Aron og hans sønner fram til inngangen i møteteltet og vaske dem med vann.
40,12
29,4
13Du skal kle Aron i de hellige klærne, salve ham og innvie ham, og så skal han være prest for meg. 14Hans sønner skal du også føre fram og kle i kjortler.
40,14
28,40
15Du skal salve dem, likesom du salvet deres far, og så skal de være prester for meg. Denne salving skal gi dem retten til prestedømmet, i slekt etter slekt, for alle tider.

16Moses gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham. 17Den første måneden i det andre året, på den første dagen i måneden, ble helligdommen reist. 18Det var Moses som reiste den. Han satte soklene på plass og reiste plankene, la inn tverrstengene og reiste stolpene. 19Han bredte taket ut over telthelligdommen, og ovenpå det la han dekket, slik som Herren hadde befalt ham.

20Så tok Moses loven og la den i paktkisten, satte stengene i og satte soningsstedet oppå kisten.

40,20
25,1621+
21Han satte lovkisten inn i helligdommen og hengte forhengsteppet opp foran den, slik som Herren hadde befalt ham. 22Han satte bordet inn i møteteltet, ved nordveggen i helligdommen, utenfor forhenget, 23og la brødene i rad på det for Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt ham.
40,23
25,30+
24Rett imot bordet satte han lysestaken, ved sørveggen i helligdommen, 25og han satte opp lampene for Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt ham.
40,25
25,37+
26Det gullkledde alteret satte han også i møteteltet, foran forhenget,
40,26
30,7
27og han brente velluktende røkelse på det, slik som Herren hadde befalt ham.

28Så hengte Moses opp teppet foran inngangen til helligdommen, 29satte brennofferalteret ved inngangen til den hellige boligen, møteteltet, og ofret brennoffer og grødeoffer på det, slik som Herren hadde befalt ham.

40,29
27,1
30Vaskekaret satte han mellom møteteltet og alteret og hadde vann i det til å vaske seg med.
40,30
30,18
31I det vasket Moses og Aron og hans sønner hendene og føttene. 32Når de skulle gå inn i møteteltet og tre fram for alteret, vasket de seg, slik som Herren hadde befalt Moses. 33Så gjorde han i stand forgården rundt helligdommen og alteret og hengte opp teppet for porten til forgården. Slik fullførte Moses verket.

Herren er i sin helligdom

34Så dekket skyen møteteltet, og Herrens herlighet fylte helligdommen. 40,34skyen som Herren åpenbarte seg i. [13,21.]

40,34
24,15
35Moses kunne ikke gå inn i møteteltet, fordi skyen lå over teltet, og Herrens herlighet fylte helligdommen. 36Hver gang skyen løftet seg fra helligdommen, brøt israelittene opp. Slik gjorde de på hele ferden.
40,36
13,21
37Men når skyen ikke løftet seg, holdt de seg i ro til den løftet seg igjen. 38For Herrens sky lå over helligdommen om dagen, og om natten lyste den som ild for alle israelittenes øyne, så lenge ferden varte.

Vi bruker cookies for å lagre informasjon som legges igjen på våre nettsider. Les mer om vår personvernerklæring[skjul beskjed]