Bibel 2011 er oversatt direkte fra grunnspråkene til et moderne norsk der Bibelens rikdom av bilder og poesi er bevart.
En bredt sammensatt gruppe av Norges fremste bibelforskere og forfattere står bak Bibelselskapets nye oversettelse.
Fordelene med denne oversettelsen er følgende:

  • Språket er godt og gjør bibelteksten forståelig for dagens mennesker
  • Oversettelsen bygger på de eldste håndskriftene og er derfor svært pålitelig
  • Bibelselskapets utgaver er mest benyttet i norske menigheter
  • Barn og unge kjenner denne bibelteksten fra skolen og konfirmantundervisningen

Bibel 2011 er en oversettelse fra 2005 (NT) og 2010 (GT), der hele oversettelsen ble utgitt i oktober 2011.
En fullstendig konkordant oversettelse finnes ikke. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjør det umulig å oversette «ord for ord» fra grunnspråkene. Derfor vil alle bibeloversettelser være idiomatiske i større eller mindre grad. Men det er likevel riktig å si at Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 er idiomatisk i større grad enn de andre norske oversettelsene. Bibel 2011 baserer seg derimot på et mer konkordant oversettelsesprinsipp, der oversetterne søker å gjengi de bibelske grunntekstene så nært om mulig.
Apokryfene til Det gamle testamentet er jødiske skri¬fter i ulike sjangre, samlet i den antikke bibeloversettelsen Septuaginta. De har hatt innvirkning på evangeliene, Paulusbrevene, Hebreerbrevet og Jakobs brev i Det nye testamentet. Denne nye oversettelsen av apokryfene i 2018 er første oversettelse siden 1988.

Vi bruker cookies for å lagre informasjon som legges igjen på våre nettsider. Les mer om vår personvernerklæring[skjul beskjed]
Bibel.no

v.3.57.0
Det Norske Bibelselskap
Bernhard Getz´ gate 3
0165 Oslo

Kontakt oss
E-post: post@bibel.no
Tlf: 47 97 64 50
Dette er en test-versjon av ny digital leseplattform for Bibelselskapet. Her finner du nye funksjoner for utvidet lesning av Bibelen digitalt. Vi anbefaler deg å opprette en gratis brukerkonto for å se hva denne siden kan gi deg. Vi har fokusert på bokmål som målform i denne test-versjonen. Vår eksisterende nettbibel bibel.no er fremdeles operativ.
Gi oss gjerne dine tilbakemeldinger på nettredaksjonen@bibel.no