Siden slutten av 70-tallet var Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 den mest leste og brukte bibelteksten i Norge. Dette er en idiomatisk oversettelse - som setter fokus på meningen i bibelteksten.
Denne bibelutgaven inneholder de tekstene som folk flest har blitt kjent med gjennom skole og kirke siden 1978. Oversettelsesarbeidet tok hele tjue år. Målet for dette svært grundige arbeidet var å frambringe bibeltekstenes mening i en språkdrakt som var forståelig for moderne mennesker. Bibeloversettelsen fulgte det såkalte idiomatiske prinsipp (det samme prinsipp som Luther fulgte ved sin oversettelse av Bibelen fra latin). I 1985 ble denne oversettelsen lettere språklig justert.

Vi bruker cookies for å lagre informasjon som legges igjen på våre nettsider. Les mer om vår personvernerklæring[skjul beskjed]
Bibel.no

v.3.57.0
Det Norske Bibelselskap
Bernhard Getz´ gate 3
0165 Oslo

Kontakt oss
E-post: post@bibel.no
Tlf: 47 97 64 50
Dette er en test-versjon av ny digital leseplattform for Bibelselskapet. Her finner du nye funksjoner for utvidet lesning av Bibelen digitalt. Vi anbefaler deg å opprette en gratis brukerkonto for å se hva denne siden kan gi deg. Vi har fokusert på bokmål som målform i denne test-versjonen. Vår eksisterende nettbibel bibel.no er fremdeles operativ.
Gi oss gjerne dine tilbakemeldinger på nettredaksjonen@bibel.no