Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Forkynnaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >
1Ord av Forkynnaren, son til David og konge i Jerusalem.
        
 2 Fåfengt, seier Forkynnaren, fåfengt og forgjengeleg – alt er fåfengt!
          
   
 3 Kva har mennesket att for sitt strev,
          for alt det strevar med under sola?
          
   
 4 Slekter går, og slekter kjem,
          men jorda er alltid den same.
          
   
 5 Sola går opp, og sola går ned,
          så stundar ho attende
          til staden ho går opp.
          
   
 6 Ho skin og går mot sør,
          så snur ho og går mot nord,
          medan vinden snur og skifter
          og tek til med rundgangen på nytt.
          
   
 7 Alle elvar renn ut i havet,
          men havet blir ikkje fullt;
          dit elvane før har runne,
          held dei fram med å renna.
          
   
 8 Alle ting går sin strevsame gang,
          menneskeord strekk ikkje til.
          Auget blir ikkje mett av å sjå,
          og øyret blir ikkje fullt av å høyra.
          
   
 9 Det som har hendt, skal henda igjen,
          og det som vart gjort, skal gjerast på nytt.
          Ingen ting er nytt under sola.
          
   
10 Blir det sagt om noko: «Sjå, dette er nytt»,
          har det likevel hendt i tidlegare tider,
          lenge før oss.
          
   
11 Ingen minnest det som hende før.
          Og det som skal koma,
          vil heller ingen hugsa
          i slektene som følgjer.

Å gjeta vinden
    12 Eg, Forkynnaren, var konge
          over Israel, i Jerusalem.
          
   
13 Eg la meg på hjartet å undersøkja
          og granska med visdom
          alt som blir gjort under himmelen.
          Det er eit vondt strev
          Gud har gjeve menneska
          å plaga seg med.
          
   
14 Eg såg på kvar gjerning
          som blir gjord under sola.
          Sjå, alt er like fåfengt som å gjeta vinden!
          
   
15 Det som er kroket, kan ingen retta opp.
          Det som manglar, kan ingen telja.
          
   
16 I hjartet mitt sa eg:
          Sjå, eg har vunne større visdom
          enn nokon som har styrt
          i Jerusalem før meg.
          Mykje har eg lært å kjenna
          av visdom og kunnskap.
          
   
17 Eg la meg på hjartet å læra
          kva som er visdom,
          og kva som er dårskap og uforstand.
          Men eg fann at det òg var som å gjeta vinden.
          
   
18 For med stor visdom følgjer mange sorger.
          Den som aukar sin kunnskap, aukar si smerte.
Neste kapittel >

31. mars 2023

Dagens bibelord

Jesaja 40,6–9

Les i nettbibelen

6En røst sier: «Rop ut!» Jeg svarer: «Hva skal jeg rope?» «Alle mennesker er gress, all deres troskap er som blomsten på marken. 7Gresset tørker bort, blomsten visner når Herrens ånde blåser på den. Sannelig, folket er gress. ... Vis hele teksten

6En røst sier: «Rop ut!» Jeg svarer: «Hva skal jeg rope?» «Alle mennesker er gress, all deres troskap er som blomsten på marken. 7Gresset tørker bort, blomsten visner når Herrens ånde blåser på den. Sannelig, folket er gress. 8Gresset tørker bort, blomsten visner, men ordet fra vår Gud står fast for evig.» 9Gå opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Løft din røst med kraft, Jerusalems gledesbud! Løft din røst, vær ikke redd! Si til byene i Juda: «Se, deres Gud!»

Dagens bibelord

Jesaja 40,6–9

Les i nettbibelen

6Ei røyst seier: «Rop ut!» Eg seier: «Kva skal eg ropa?» «Alle menneske er gras, all deira truskap er som blomen på marka. 7Graset tørkar bort, blomen visnar når Herrens ande blæs på han. Sanneleg, folket er gras. ... Vis hele teksten

6Ei røyst seier: «Rop ut!» Eg seier: «Kva skal eg ropa?» «Alle menneske er gras, all deira truskap er som blomen på marka. 7Graset tørkar bort, blomen visnar når Herrens ande blæs på han. Sanneleg, folket er gras. 8Graset tørkar bort, blomen visnar, men ordet frå vår Gud står evig fast.» 9Gå opp på eit høgt fjell, du Sions gledebod! Lyft di røyst med kraft, Jerusalems gledebod! Lyft di røyst, ver ikkje redd! Sei til byane i Juda: «Sjå, dykkar Gud!»

Dagens bibelord

Jesaja 40,6–9

Les i nettbibelen

6Jietna dadjá: Sártno! Mun jearan: “Maid mun galggan sárdnut?” – Olmmoš lea dego rássi, nohkavaš nugo gietti lieđđi. 7Rássi goiká, lieđđi goldná go Hearrá vuoiŋŋahat bossu dasa. Duođaid, álbmot lea rássi. ... Vis hele teksten

6Jietna dadjá: Sártno! Mun jearan: “Maid mun galggan sárdnut?” – Olmmoš lea dego rássi, nohkavaš nugo gietti lieđđi. 7Rássi goiká, lieđđi goldná go Hearrá vuoiŋŋahat bossu dasa. Duođaid, álbmot lea rássi. 8Rássi goiká, lieđđi goldná, muhto min Ipmila sátni bissu agálaš áigái. 9Goarkŋo alla várrái, Sion, don gii buvttát illusága! Gulat illusága alla jienain, Jerusalem! Čuorvvo, ale bala, gulat Juda gávpogiidda: Din Ipmil boahtá!