Samuel

Hanna fikk ingen barn.
Hun gikk til tempelet i Sjilo og ba:
«Gud, ikke glem meg!
La meg få en sønn,
så skal han tjene deg hele livet!»

Gud hørte Hannas bønn.
Før et år var gått, fødte hun,
og hun kalte gutten for Samuel.
Navnet betyr «Gud har hørt».

Da Samuel var tre år gammel,
tok moren ham med til Sjilo.
Hun sa: «Du skal bo her i tempelet,
men jeg kommer tilbake og besøker deg.»
Så gikk hun, og Samuel ble igjen i tempelet.

Han hjalp den gamle presten.
De tente lysene i den sju-armede lysestaken.
Han sov ved paktkisten og passet på den.
Det gikk noen år.

En natt våknet Samuel av at Gud ropte på ham.
Han sto opp av sengen og løp inn til presten.
«Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.»
Men presten sa: «Nei, jeg ropte ikke på deg.
Gå og legg deg igjen.»

Samuel gjorde som presten sa, og sovnet.
Da hørte han Guds stemme igjen: «Samuel!»
Han sto opp og løp inn til presten.
«Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.»
Men presten svarte: «Nei, jeg ropte ikke på deg, min sønn.
Gå tilbake og legg deg.»

Samuel gikk tilbake til sengen sin,
men det samme skjedde igjen.
Han hørte navnet sitt, løp inn til presten,
sa: «Her er jeg», og da forsto presten det.
Han forsto at det var Gud som ropte på gutten.
Presten sa: «Gå og legg deg!
Og roper han på deg igjen, skal du svare:
Tal, Herre, din tjener hører!»

Så gikk Samuel og la seg på plassen sin.
Da kom Gud, stilte seg foran ham
og ropte som før: «Samuel, Samuel!»
Og Samuel svarte: «Tal, din tjener hører!»
Gud talte til Samuel
og ba ham å fortelle videre hva Gud hadde sagt.
Det gjorde Samuel.
Slik ble han Guds profet.

Hele livet lyttet han til Guds stemme
og fortalte folket hva Gud hadde sagt.

Les historien i Bibelen

1Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. 2Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. 3Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. 4Da ropte Herren på Samuel. Han svarte: «Her er jeg», 5og løp inn til Eli og sa: «Her er jeg; du ropte på meg.» Men Eli sa: «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen!» Så gikk han og la seg. 6Da ropte Herren en gang til: «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han; «du ropte på meg.» Men Eli svarte: «Nei, jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg!» 7Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. 8Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han; «du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, 9og han sa til Samuel: «Gå og legg deg! Og roper han på deg igjen, skal du svare: Tal, Herre, din tjener hører!» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. 10Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før: «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte: «Tal, din tjener hører!» 11Herren sa til Samuel: «Nå vil jeg gjøre noe i Israel som får det til å ringe for ørene på hver den som hører om det. 12Den dagen lar jeg Eli bli rammet av alt det jeg har varslet om hans hus, fra først til sist. 13Jeg har kunngjort for ham at jeg vil dømme hans hus for alle tider. For han kjente til synden – at hans sønner forbannet Gud. Likevel talte han dem ikke til rette. 14Derfor har jeg sverget mot Elis hus: Aldri skal deres skyld kunne sones, verken med slaktoffer eller offergaver.» 15Samuel ble liggende til det ble morgen. Da åpnet han dørene til Herrens hus; men han våget ikke å fortelle Eli om synet. 16Da ropte Eli på ham og sa: «Samuel, min sønn!» «Her er jeg», svarte han. 17Eli spurte: «Hva var det han sa til deg? Skjul det ikke for meg! Måtte Gud la det gå deg ille både nå og siden hvis du skjuler for meg noe av det han har sagt til deg.» 18Så fortalte Samuel alt sammen og skjulte ingen ting for ham. Da sa Eli: «Han er Herren. Han må gjøre det han synes er best.» 19Så vokste Samuel opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. 20Da forsto hele Israel fra Dan til Beer-Sjeba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. 21Herren fortsatte å vise seg i Sjilo; der åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom sitt ord.

Les i nettbibelen