Jesus tilgir

Det var høst.
Jesus var i tempelet i Jerusalem
for å feire høstfesten.

Overprestene og fariseerne ville ta Jesus til fange.
De mente han talte galt om Gud.
Men vaktene de sendte ut, kom tilbake.
De sa at de aldri hadde hørt noe menneske tale slik som Jesus.
Vaktene hadde ikke fått seg til å arrestere ham.
Da bestemte fariseerne seg for
at de ville fange ham på andre måter.

Dagen etter høstfesten gikk Jesus til tempelet igjen.
Folk samlet seg for å høre.
Han satte seg, og folk sto i en halvsirkel rundt ham.
Han begynte å fortelle, som han pleide.

Da kom noen fariseere.
De dro med seg en kvinne.
«Hun er tatt på fersk gjerning.
Hun har ligget med en som ikke er mannen hennes.
Loven som Moses ga oss, sier at hun skal steines til døde.
Hva sier du til dette?»

Folk så forskrekket på hverandre.
Dødsstraff hadde bare romerne lov til å gi.
Men hvis Jesus ikke fulgte Moseloven,
ville fariseerne få en grunn til å ta ham.
Så uansett hva han svarte,
ville de få noe å anklage ham for!

Men Jesus svarte ingenting.
I stedet så han ned.
Han skrev på jorden med fingeren.

Fariseerne gjentok: «Hva sier du?»
Da rettet han seg opp og sa:
«Den av dere som er uten synd
kan kaste den første steinen på henne.»
Så bøyde han seg ned og skrev på jorden igjen.

Da fariseerne hørte dette, gikk de bort,
én etter én, de eldste først.
Til slutt var Jesus alene igjen med kvinnen.
Han rettet ryggen, så på henne og sa:
«Hvor er de? Har ingen fordømt deg?»
«Nei, Herre, ingen», svarte hun.
«Heller ikke jeg fordømmer deg», sa Jesus.
«Gå bort, og synd ikke mer fra nå av.»

Hun gikk derfra med lette skritt.
Det så ut som om hun danset.
Folk nikket og smilte til hverandre.
De hadde aldri hørt noe menneske tale som Jesus.

Les historien i Bibelen

53*Så gikk de hjem hver til sitt, 1og Jesus gikk ut til Oljeberget. 2Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. 3Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 7Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»•

Les i nettbibelen